Ճանբարի մասին

Մենք ամեն առավոտ առավոտյան պարապունքին երգում ենք ու պարում։

Մենք խաղում ենք ճանբորդում ենք լողանում ենք ու հեծանիվ վարում։

Advertisements

24.05.2017թ. Պարապմունք 52.

Առաջադրանք 1.

Դերձակն ունի 32 մ կտոր, դրանից օրեկան պետք է կտրի 4 մ: Որերոդ օրը նա կկտրի վերջին կտորը:

Լուծում

32:4=8օր հետո

Պատ.՝8օր հետո

Առաջադրանք 2.

Երկու պարկերում կար  220 կգ  շաքարավազ: Երբ առաջին պարկից 5 կգ լցրեցին երկրորդի մեջ, պարկերում շաքարավազի քանակները հավասարվեց: Քանի կգ շաքարավազ կա յուրաքանչյուր պարկում:

220-105=115կգ (I)

115-5=110կգ(I)

105+5=110(II)                                 Պատ.՝I-110կգ
Առաջադրանք 3.                                    II-110կգ
Երեք թվերի գումարը 1500 է: Դրանցից մեկը 320 է: Որքան է մյուս երկու թվերի գումարը:

1500-320=1180

1180:2=590

Առաջադրանք 4.

Աստղանիշի փոխարեն ինչ թվեր են տեղադրված`
*62*   x  2=15*54

Առաջադրանք 5.
Կատարիր հարցերով`
15 x(200- 357: 7) — 12480 : (5×6)=

5×6=30

4-3 24.05. Проверочная работа

Выберите правильный вариант:

 • Первое… а) воскресенье; б) день; в) книга
 • Четвёртый… а) число; б) класс; в) чашка
 • Второй… а) здание; б) этаж; в) дверь
 • Десятое… а) вопрос; б) дело; в) улица
 • Седьмая… а) номер; б) комната; в) окно
 • Третий… а) ребёнок; б) число; в) страница
 • Третья… а) яблоко; б) сын; в) дочка
 • Первый… а) класс; б) слово; в) буква

Выберите правильный вариант:

 • Какое  небо? а) синяя; б) синее; в) синий
 • Какой цветок? а) красный; б) красная; в) красное
 • Какая ночь? а) чёрный; б) чёрное; в) чёрная
 • Какой ресторан? а) хороший; б) хорошая; в ) хорошее
 • Какой дом? а) новый; б) новая; в) новое
 • Какое платье? а) белая; в) белое; в) белый
 • Какая мама? а) молодая; б) молодой;  в) молодое
 • Какая вода? а) голубое; б) голубой; в) голубая
 • Какой чай? а) чёрное; б) чёрный; в) чёрная
 • Какая машина? а) хороший; б) хорошая; в) хорошее
 • Какое яйцо? а) жёлтый; б) жёлтое; в) жёлтая
 • Какой цвет? а) коричневый; б) коричневая; в) коричневое
 • Какое вино? а) красная; б) красный; в) красное
 • Какой день? а) добрый; б) добрая; в) доброе
 • Какое утро? а) серое; б) серый; в) серая
 • Какой стул? а) зелёный; б) зелёное; в) зелёная

Բառային աշխատանք

Բառարանի օգնությամբ բացատրիր հետևյալ բառերը, սովորիր թե բառերի ուղղագրությունը, թե  բացատրությունը:

անընդհատ-միշտ
անդադար-անվերջ
ելևէջ-ձայնի տոնայնություն
միջօրե-կեսօր
նախօրոք-նախապես
հինավուրց-շատ հին
հնօրյա-վաղուցվա
արդարամիտ-ճշմարիտ
զարթնել-արթնանալ
ցողաթաթախ-թաթախված
լուսնկա-լուսնյակ
զվարթաձայն-զվարթ ձայնով
բրդոտ-փրչոտ
սրընթաց-արագ
դանդաղընթաց-դանդաղ
հանդիպակաց-դիմացի
ակնթարթ-պահ
ունկնդիր-լսել
քաղցրաձայն-
վայրէջք-
պղտոր-
թխպոտ-
մաղթանք-
բարօրություն-
երփներանգ-
զօրուգիշեր-
ոսկեզօծել-
պողպատե-
կխտար-
հայթայթել-
արևածագ-

23.05.2017թ. Պարապմունք 51.

Թեստերի ամփոփում:
Տանը`
Խնդիր 1.
Արեգը Արսենից  7 անգամ շատ գրիչ ունի: Յուրաքանչյուրը քանի գրիչ ունի, եթե միասին ունեն 16 հատ գրիչ:

Լոծում

Արսեն-x հատ գրիչ              7x+x=16 հատ գրիչ

Արեգ-7x հատ գրիչ               8x=16     x=16:8=2       7*2=14          Պատ.՝Արսեն-2գրիչ                                                                                                                                             Արեգ-14գրիչ

Խնդիր 2.
Մանեն  25-ով ավելի շատ  գիրք ունի քան Միլին, յուրաքանչյուրը քանի  գիրք ունի, եթե միասին ունեն 125  գիրք:

Լուծում

125-25=100գիրք

100:2=50գիրք   50+25=75գիրք               Պատ.՝Միլի-50գիրք

Մանե-75գիրք


Խնդիր 3.
Գտիր այն ուղղանկյան կողմերը, որի մակերեսը հավասար է 24 սմ (քառ.):
Դիտարկիր բոլոր հնարավոր դեպքերը:

Լուծում

24:1=24

24:2=12

24:3=8

24:4=6

Առաջադրանք 4.
Հաշվի’ր
1045 : 4 + 999 x 19 — 999=261 1/4 +18981 — 999=261 1/4 + 17982 = 18243 1/4

Առաջադրանք 5.

 Գրիր 7-ին բազմապատիկ  բոլոր երկնիշ թվերը:

14.21.28.35.42.49.56.63.70.77.84.91.98

Ջանի Ռոդարի. Ջելսոմինոյի արկածները

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Թեսթ 8

Մի անգամ առավոտյան Ջելսոմինոն գնաց իրենց պարտեզն ու տեսավ՝  բոլոր տանձերը հասել են: Տանձերը, ախր, միշտ այդպես են. ոչ ոքի ոչինչ չեն ասում, բայց իրենց համար հասնում են, և մի գեղեցիկ օր էլ տեսնում ես՝արդեն հասել են, ու եկել է քաղելու ժամանակը:

«Ափսոս, որ սանդուղք չեմ վերցրել հետս,- մտածեց Ջելսոմինոն: — Արի գնամ, տանից սանդուղք բերեմ ու մի հատ էլ երկար ձող՝ վերևի ճյուղերից տանձը թափ տալու համար»:

Բայց այդ պահին  նրա գլխում մի ուրիշ միտք ծագեց, ավելի ճիշտ՝ մի փոքր քմահաճույք. «Իսկ եթե օգտվեմ իմ ձայնի՞ց»:

Եվ, այսպես որոշելով, նա կանգնեց ծառի տակ ու ոչ կատակ, ոչ լուրջ ճչաց.

-Է՜յ, տանձեր, հապա մի ցած թափվեք:

«Թը՛փ-թը՛փ-թը՛փ»,- պատասխանեցին տանձերը՝ անձրևի նման ցած թափվելով:

Ջելսոմինոն մոտեցավ մյուս ծառին և նույն բանը կրկնեց: Ամեն անգամ, երբ նա գոռում էր՝ «թափվե՛ք», տանձերը ճյուղերից այնպես էին պոկվում, կարծես հենց դրան էին սպասում:

Ջելսոմինոն շատ ուրախ էր դրա համար:

«Այսպես ես ահագին ուժ կխնայեմ,- խորհում էր նա,- ափսոս, որ առաջ չէի մտածել այս մասին»:

Մինչ Ջելսոմինոն շրջում էր իր պարտեզում ու այդ ձևով հավաքում տանձերը, հարևան արտում քաղհան անող մի գյուղացի տեսավ նրան: Նա տրորեց աչքերը, քիթը կսմթեց և, եր□ համոզվեց, որ տեսածը երազ չէ, վազեց կնոջ մոտ.

-Գնա, մի տես ̀ ինչ է կատարվում,- դողալով ասաց նա կնոջը,- ես համոզված եմ, որ Ջելսոմինոն չար վհուկ է:

-Ի՜նչ ես ասում. նա բարի, սուր□ ոգի է:

Մինչ այդ ամուսինները բավական խաղաղ էին  ապրել, բայց այստեղ նրանք կպան իրար: Հանկարծ ամուսնու գլխում մի միտք ծագեց.«Արի հարևաններին կանչենք: Թող նրանք էլ նայեն Ջելսոմինոյին, տեսնենք ̀ ի՞նչ կասեն»:

Հարևաններին կանչելու միտքը դուր եկավ կնոջը: Նա դեմ չէր մի ավելոր□ անգամ շաղակրատելու հնարավորություն ստանալուն, դրա համար էլ մի ակնթարթում անհետացավ:

Դեռ արևը մայր չէր մտել, երբ ամբողջ շրջակայքն իմացավ պատահածի մասին: Բնակիչները բաժանվել էին երկու մասի: Մի մասը պնդում էր, թե Ջելսոմինոն բարի ոգի է, իսկ մյուսներն ապացուցում էին, թե նա չար կախարդ է:

 1. Տեքստի 4  բառերում  տառի փոխարեն  վանդակ  է  դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը ̀  լրացնելով բաց թողած տառերը:

երգ,սուրբ,ավելորդ,անգամ

 1. Բնագրից դու՛րս գրիր չորս բարդ բառ,  բաժանի՛ր բաղադրիչների:

շրջա-կայք, քաղ-հան,քմա-հաճյուք, ակն-թարթ

 1. Գրիր տրված բառերի հոմանիշները.

ա/ աստիճան         սնդուխտ

բ/ սիրուն                գեղեցիկ

գ/ բղավել

դ/ դաշտ                 ______________

 

 1. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ քաղհան – բարդ

բ/ չար – պարզ

գ/ երազ  – ածանցավոր

դ/տանձ — պարզ

 

 1. Որ՞ն է տրված նախադասության ենթական.

Ջելսոմինոն մոտեցավ մյուս ծառին:

_________________

6.Կետադրի՛ր տեքստում ընդգծված նախադասությունը:

7.Դո՛ւրս գրիր Ջելսոմինոյին բնութագրող արտահայտություններ:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8.Ո՞րն էր Ջելսոմինոյի հիմնական նպատակը.

ա/ ահագին ուժ խնայելը

բ/ բարձր ձայն ունենալը

գ/ ճյուղերից տանձեր թափելը

դ / սանդուղք բերելը

9.Ի՞նչ միտք ծագեց Ջելսոմինոյի մտքում:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

10.Ինչո՞ւ էր բնակիչների մի մասը Ջելսոմինոյին համարում չար վհուկ, մյուս մասը՝ բարի ոգի:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

11.Ինչո՞ւ հարևաններին կանչելու միտքը դուր եկավ գյուղացու կնոջը:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

12. Գրիր շարադրություն քո նախընտրած թեմայով:

18.05.2017թ. Պարապմունք 48. Թեստ` 14: Տանը`

Առաջադրանք 1.
Հաշվիր`
25-ի 1/5 մասը=5
144-ի 1/4մասը=36
230-ի3/10 մասը=69
Առաջադրանք 2.
Հաշվիր`
145×25=3625
189×12=2268
100×13=1300
256×201=51456
Առաջադրանք 3.
Հաշվիր`
40-40:(4:2)+ 50×2=120

4:2=2  50×2=100  40:2=20  40-20=20 100+20=120
Առաջադրանք 4.
Երկու թվերի արտադրյալը 420 է,դրանցից մեկը 6 է: Որքան է մյուս արտադրիչը:

420:6=70
Առաջադրանք 5.
Փակագծեր տեղադրիր այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն`
4200:(241-328:8)+479=500

328:8=41  241-41=200   4200:200=21    479+21=500